addDodaj ogłoszenie
Częstochowa

Historia pojazdu

Sprzedający nie podał numeru VIN.

Skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych w ogłoszeniu i zapytaj o VIN, a następnie wprowadź go w pole poniżej i dowiedz się więcej o historii tego pojazdu.

Wprowadź numer VINPobierz raport CARFAX za opłatą

Przykładowy raport carfax

Carfax

Opis


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary EMIRSKIEJ oferuje do sprzedaży - samochód osobowy NISSAN Qashquai 2.0 Iceproof Star, rok produkcji 2009, za cenę nie niższą niż 20.100,00 zł. WARUNKI SPRZEDAŻY: 1. oferty pisemne wraz z podaniem ceny, pełnych danych nabywcy, wyżej przedmiotu oferty oraz oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości należy złożyć w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1, lub drogą mailową na adres: [email protected] w terminie do dnia 15 stycznia 2022 roku; 2. nabywca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, w tym podatków i innych kosztów związanych ze sprzedażą; 3. cena zostanie uiszczona w całości w złotych polskich na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie; 4. z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. +48 886 944 432. Osoby zainteresowane nabyciem uzyskają bliższe informacje co warunków i trybu sprzedaży w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 pokój 315 oraz pod nr telefonu +48 886 944 432; 5. syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
syndyksprzeda
Telefon do sprzedawcy
536...
phoneZadzwoń