Samochody dostawcze nowe i używane

Dostawcze Specjalne

Auta dostawcze Specjalny - ogłoszenia sprzedaży

Samochody specjalne

Pojazd specjalny, to taki pojazd, który został przystosowany do pełnienia konkretnej funkcji. W tym celu należy dostosować nadwozie do specjalnych potrzeb lub też odpowiednio wyposażyć sam samochód. Najczęściej samochody specjalne są tworzone na podstawie zwyczajnych samochodów dostawczych.

Karetki, radiowozy, pogotowie drogowe, wozy strażackie, autolaweta...

Jest wiele typów samochodów specjalnych. Niektóre z nich są zarezerwowane wyłącznie dla konkretnych służb. Są też specjalne samochody, które można wykorzystywać jako pojazdy należące do firm. Najczęściej są to autolawety oraz prywatne ambulanse, które pracują dla prywatnej służby zdrowia i to właśnie przez nią są one wykorzystywane. Warto też pamiętać, że samochody specjalne mogą mieć zupełnie nieoczekiwane zastosowania. W CEPiKu zarejestrowano już samochody dostawcze, które służą do produkcji materiałów wybuchowych, mobilne biblioteki, mobilne wystawy i kina. Na liście można też znaleźć charakteryzatornie na kółkach, garderoby, pojazdy do prowadzenia odwiertów geologicznych oraz... karawany.

Na podstawie zwykłych modeli

Jak już wiadomo, samochody specjalne powstają na bazie samochodów dostawczych. Najczęściej w części przeznaczonej dla kierowcy nie wprowadza się znaczących zmian. Nie zmienia się też płyta podłogowa pojazdu oraz jego jednostek napędzających. W gruncie rzeczy zmiany, które trzeba przeprowadzić, by samochód dostawczy stał się autem specjalnym, są przeprowadzane w części ładunkowej furgonu. Korzystanie z gotowych już modeli skraca czas opracowywania samochodu specjalnego, jego dostosowywania oraz ułatwia to przeprowadzenie formalności związanych z wprowadzeniem pojazdu do ruchu. W oczywisty sposób wpływa to również na obniżenie jego końcowej ceny.

Kwestie prawne

Wprawdzie polskie prawo nie reguluje dokładnie kwestii związanych z wymogami, jakie musi spełniać konkretny samochód specjalny, ale przed wprowadzeniem go do ruchu zawsze warto sprawdzić, czy pojazd spełnia wszystkie niezbędne warunki, by otrzymać homologację.

Artykuły i porady