Oświadczenie sprawcy kolizji - drogowej

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Ja, niżej podpisany/a: , zamieszkały/a: , tel. , posiadający/a prawo jazdy kategorii: , numer: , wyd., oświadczam, że w dniu: , około godziny: , w miejscowości:, na ulicy (skrzyżowaniu): , kierując pojazdem:

oświadczenie sprawcy kolizji
Na szkicu strzałką zaznaczyć kierunek uderzenia.

POJAZD SPRAWCY

Marka: , nr. rej. , właściciel: , zam. , pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC w nr. polisy: . Zakres uszkodzeń w pojeździe:

Spowodowałem/am kolizję drogową, w wyniku której uszkodzeniu uległ:

oświadczenie sprawcy kolizji
Na szkicu strzałką zaznaczyć kierunek uderzenia.

POJAZD POSZKODOWANEGO

Marka: , nr. rej. , właściciel: , zam. , pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC w , nr. polisy: . Zakres uszkodzeń w pojeździe:

Okoliczności i inne skutki zdarzenia

Okoliczności:

Inne szkody:

Świadkowie zdarzenia

1. , zam. , tel. , podpis: ..................................

2. , zam. , tel. , podpis: ..................................

..............................................(data i czytelny podpis poszkodowanego)

..............................................(data i czytelny podpis sprawcy)
Gotowy wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej - wystarczy wypełnić poszczególne pola formularza: wpisać dane o pojazdach sprawcy i poszkodowanego oraz przedstawić okoliczności zdarzenia. Po wypełnieniu wzoru można w łatwy sposób wygenerować gotowe do druku i użycia oświadczenie.

 

sprawca kolizji
samochody.pl 

Kolizja drogowa - o tym trzeba wiedzieć!

Czy kolizja drogowa to wypadek?

Zanim przejdziemy do sedna sprawy, istotne jest to, aby być w stanie bezproblemowo rozróżnić wypadek samochodowy od zwykłej kolizji. Wiele osób uważa, że słowa te to synonimy, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna, a każda z fraz charakteryzuje się różnym znaczeniem. W związku z tym warto je poznać, aby uniknąć wszelkiego rodzaju nieprzyjemności. Dlaczego rozróżnianie tych pojęć jest tak ważne? Między innymi dlatego, że zależnie od tego, do jakiego zdarzenia dojdzie, będziemy zmuszeni postąpić w inny sposób. Czym zatem charakteryzują się poszczególne sytuacje?

Czym jest kolizja drogowa?

Mianem kolizji drogowej określamy zdarzenie, w którym żadna osoba nie ucierpiała. W związku z tym wszelkie stłuczki, czy też zderzenia samochodów, w których nie było rannych to właśnie kolizje drogowe. Warto zaznaczyć, że uczestnikami incydentu są wszystkie osoby, które brały w nim udział. Właśnie dlatego pasażerowie, którzy podróżowali samochodami także nimi będą.

Kiedy możemy mówić o wypadku drogowym?

Wypadek drogowy to sytuacja, kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym, w którym jeden z jego uczestników poniósł śmierć lub też doznał obrażeń cielesnych. Jak już mówiliśmy, uczestnikiem jest każda osoba, która bierze udział w danym incydencie. 

W związku z tym o wypadku możemy mówić, kiedy wskutek zderzenia dwóch pojazdów, pasażer lub kierowca jednego z nich zginął, czy też odniósł obrażenia. Nie możemy również nie wspomnieć o tym, że w przypadku, gdy w zdarzeniu będzie brał udział tylko jeden samochód, także możemy mieć do czynienia z wypadkiem. 

Do takich sytuacji możemy zaliczyć potrącenie rowerzysty, czy też pieszego przez samochód lub uderzenie w drzewo za sprawą utraty panowania nad pojazdem. 

Dlaczego tak ważne jest rozróżnianie kolizji drogowej od wypadku?

Mimo tego, że oba zdarzenia są do siebie podobne, to różnica jest zasadnicza, gdyż w przypadku, gdy mamy do czynienia z kolizją, nie spotkamy się z żadnymi ofiarami. W praktyce jest to naprawdę istotne, gdyż to właśnie od tego zależy, jakie kroki zostaną podjęte. Jeśli na miejscu zdarzenia są poszkodowani, konieczne jest wezwanie karetki, w przypadku stłuczki jednak działanie to jest zupełnie zbędne. 

Nie możemy także nie wspomnieć o tym, że spowodowanie wypadku to przestępstwo w przeciwieństwie do doprowadzenia do kolizji, co jest tylko i wyłącznie wykroczeniem. Oczywiście pomijając przypadki, w których sprawca był pod wpływem środków odurzających. W takim wypadku kary będą znacznie surowsze. Warto również zaznaczyć, że roszczenia odnoszące się do kolizji przedawniają się po 3 latach od dnia, kiedy poszkodowana osoba dowiedziała się o szkodzie i osobie, która zmuszona jest do jej naprawienia. 

Z kolei roszczenia związane z wypadkiem przedawnią się dopiero po 20 latach od momentu samego zdarzenia. Informacje te są bardzo istotne, jeśli oczekujemy odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku.

Kolizja na drodze — jak się zachować?

Najważniejsze jest to, aby w pierwszej kolejności zweryfikować stan każdego z uczestników. Jeśli wszyscy czują się dobrze, będziemy mogli przejść do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. W przypadku, gdy samochodu nie da się usunąć z danego obszaru, konieczne będzie wykorzystanie trójkąta ostrzegawczego. Należy również włączyć światła awaryjne, a także założyć kamizelkę odblaskową. Jeśli kolizja miała miejsca w obszarze zabudowanym, trójkąt należy umieścić nie dalej niż metr za pojazdem. Z kolei poza nim konieczne jest jego ustawienie od 30 do 50 metrów za samochodem.

W przypadku, gdy zdarzenie nie było zbyt groźne, a pojazdy można bezproblemowo przestawić, uczestnicy kolizji drogowej powinni to uczynić celem niestwarzania zagrożenia dla innych kierowców. Później należy przejść do wszelkich formalności. 

W miejscu, gdzie wydarzył się incydent, konieczne jest spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym. W dokumencie tym sprawca kolizji będzie musiał przyznać się do swojej winy. Konieczne jest również zawarcie informacji na temat przebiegu zdarzenia i okoliczności kolizji - uczestników, pojazdów, a także dokładne opisanie przebiegu samego zdarzenia, jak i uszkodzeń. Warto, żeby oświadczenie sprawcy kolizji zawierało również dane świadków zdarzenia. Taki dokument istotny przy likwidacji szkody. Jeśli pojawią się wątpliwości co do zdarzenia lub żaden kierowca nie będzie chciał przyznać się do winy, konieczne będzie wezwanie policji. 

Wzywanie policji — co warto wiedzieć?

Jeśli mamy do czynienia z drobną stłuczką, czy też kolizją nie ma konieczności wzywania policji. Wystarczy sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w przypadku, gdy doszło do wypadku. Wtedy jest to absolutna konieczność, gdyż doprowadzenie do takiego zdarzenia jest przestępstwem, wskutek którego zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie. 

Warto wspomnieć, że jeśli po kolizji żaden z uczestników nie chce przyznać się do winy, także można wezwać policję. Po przyjeździe funkcjonariusze zdecydują, kto był sprawcą zajścia.

W jakich wypadkach należy wezwać pogotowie?

Jak już mówiliśmy, jeśli doszło do wypadku, najważniejsze jest to, aby określić, czy któryś z uczestników kolizji nie potrzebuje pomocy. W przypadku, gdy ktoś doznał obrażeń, konieczne jest niezwłoczne wezwanie pogotowia. Obowiązek ten dotyczy absolutnie każdego. Nawet jeśli nie braliśmy udziału w samym zdarzeniu, jesteśmy jednak jego świadkiem, także powinniśmy to uczynić. 

Co więcej, w przypadku, gdy widzimy, że nikt nie opuszcza pojazdów, należy sprawdzić, czy są ofiary, a także starać się pomóc osobom, które ucierpiały. Dzwoniąc na numer alarmowy, konieczne jest przekazanie tak wielu informacji, jak to możliwe. W związku z tym należy ustalić, ile jest rannych, a także tego, jakich obrażeń doznali. Mowa oczywiście o ogólnych informacjach, które każdy z nas jest w stanie przekazać. Bardzo istotne jest również dokładne poinformowanie o miejscu zdarzenia.

Oświadczenie sprawcy kolizji FAQ:


Czym różni się kolizja drogowa od wypadku?
Choć bardzo często słowa te używane są zamiennie – kolizja drogowa jest czymś innym niż wypadek. W przypadku kolizji drogowej mówimy o wydarzeniu drogowym, w trakcie którego żadna osoba nie ucierpiała, nie ma rannych ani zabitych, a tym samym nie ma potrzeby wzywania karetki. Wypadek ma miejsce wtedy, kiedy któryś z uczestników odniósł obrażenia lub poniósł śmierć i niezbędne jest wezwanie karetki. W przypadku kolizji (stłuczki) mówimy o wykroczeniu, natomiast jeśli ma miejsce wypadek – mówimy o przestępstwie.
Co zrobić w przypadku kolizji na drodze?
Pierwszą czynnością powinno być oczywiście sprawdzenie, czy żadna z osób nie ucierpiała – dopiero kiedy jesteśmy pewni, że wszyscy uczestnicy kolizji czują się dobrze i nie ma potrzeby wzywania karetki, możemy przejść do następnych czynności. Jeśli uszkodzony pojazd nie może zostać usunięty z miejsca zdarzenia, należy posłużyć się trójkątem ostrzegawczym, włączyć światła awaryjne i założyć kamizelkę odblaskową. Jeśli to możliwe – pojazdy biorące udział w kolizji przestawiamy w bezpieczne miejsce w taki sposób, by nie utrudniały poruszania się po drodze. Dopiero wtedy należy zająć się sporządzeniem oświadczenia sprawcy kolizji Samochody.pl.
Jak sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji?
Oświadczenie sprawcy kolizji to dokument, w którym powinniśmy zawrzeć dokładne dane osobowe i adresowe uczestników kolizji, informacje o pojazdach biorących w niej udział oraz szczegółowy opis zdarzenia. Należy stosować jak najbardziej precyzyjne określenia, aby uniknąć wątpliwości przy staraniu się o odszkodowanie – z oświadczenia sprawcy kolizji musi jasno wynikać, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Na naszym portalu znajdziesz gotowy wzór oświadczenia sprawcy kolizji Samochody.pl, który wystarczy wypełnić i wydrukować.
Czy na miejsce kolizji trzeba wzywać policję?
W przypadku niewielkiej kolizji tzw. stłuczki, w której nie ma poszkodowanych – nie musimy wzywać na miejsce zdarzenia policji. Taka potrzeba jednakże zachodzi w przypadku, kiedy sprawca kolizji nie chce przyznać się do winy i podpisać na oświadczeniu sprawcy kolizji, lub też gdy sytuacja jest niejednoznaczna i trudna do rozstrzygnięcia przez jej uczestników.