AKoL - instrukcja

AKoL - instrukcja

AKOL INSTRUKCJA

Instrukcja dla osób posiadających konto na samochody.pl

Masz już konto na samochody.pl? Przejdź do zakładki Moje dane – wybierz ostatnią kartę „Integracje”, uzupełnij swoje dane:

Akol ID – znajdziesz go na stronie akol.pl po zalogowaniu – w stopce, na dole strony w nawiasie kwadratowym [ID:numer]
Format wpisywania: numerID

Klucz Akol – na koncie na stronie akol.pl w konfiguracji eksportów na stronie informacyjnej należy odnaleźć samochody.pl, wybrać opcję edycji (ołówek), na górze nowo otwartej strony z edycją pojawi się Klucz komisu. 

Po skopiowaniu tych danych na samochody.pl kliknij „Zapisz”. Gotowe! Możesz przenosić ogłoszenia na samochody.pl.

 

Konto zakładane przez platformę AKoL

Dla użytkowników, którzy założą konto przez stronę Akol.pl czeka specjalna promocja – 999 ogłoszeń co miesiąc przez kolejnych 12 miesięcy!

Zaloguj się na swoje konto na www.akol.pl i przejdź do działu eksportu

Odnajdź samochody.pl, a w edycji ustaw pole ‘aktywny’ na ‘Tak’ i zatwierdź przyciskiem ‘Zapisz’. Konieczne jest również zaakceptowanie naszego regulaminu.

Następnie zaznacz wybrane ogłoszenia i kliknij Export. Na skrzynce mailowej pojawi się wiadomość od samochody.pl z prośbą o ustalenie hasła – to ważne: do poprawnego zakończenia całego procesu należy ustalić hasło do konta na samochody.pl korzystając z otrzymanego maila i zawartego w nim linku.

Po nadaniu hasła darmowy pakiet zostanie przyznany do konta, a ogłoszenia wyeksportowane z Akol.pl na samochody.pl