Przywracanie ogłoszeń

Przywracanie ogłoszeń

Przywracanie ogłoszeń

Z końcem ważności pakietu przypisanego do Twojego konta wygasają również dodane w tym czasie ogłoszenia. 

W zakładce „Moje ogłoszenia” uzyskują one status czasowo zawieszonych, a zdjęcia są wyszarzone [1]

Aby ogłoszenie na nowo znalazło się w portalu i było widoczne dla wyszukujących musisz je ponownie aktywować. Wystarczy wybrać opcje ogłoszenia dostępne w prawym górnym rogu [2]

Po kliknięciu rozwinie się lista opcji, wybierz przycisk „Przywróć” [3]

Od tego momentu ogłoszenie jest znowu aktywne i widoczne na stronie.

Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, abyście mogli sami decydować o tym, które i ile ogłoszeń wystawiacie w danym miesiącu na portalu. Dopóki przez rok otrzymujecie darmowe pakiety może to się wydawać uciążliwe, ale po 12 darmowych miesiącach, kiedy pakiety będą płatne będziecie samodzielnie podejmować decyzję o ilości wystawianych ogłoszeń, tak aby rozsądnie planować budżet i wydatki.