szkoda komunikacyjna

Kiedy występuje udział własny przy szkodzie komunikacyjnej?

O ile ubezpieczenie OC dostępne jest na warunkach, które są z góry ustalone i zapisane w przepisach prawa, o tyle inne ubezpieczenia, w tym komunikacyjne są dostępne na warunkach ustalanych bezpośrednio przez firmy ubezpieczeniowe. Z tego powodu bardzo ważne jest wstępne zapoznanie się z informacjami o tym, jak konkretna firma interpretuje poszczególne zapisy, które następnie znajdą się w umowie. Ma to bardzo duże znaczenie w kontekście zdecydowania się na takie warunki współpracy towarzystwami reasekuracji, które będą korzystne i nie będą przynosiły strat, gdy trzeba będzie skorzystać z odszkodowania. Do istotnych kwestii należy zaliczyć między innymi tak zwane zwolnienia z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Równocześnie konieczne jest sprawdzenie również tego, jak określane są szkody, czy wyliczane odszkodowania, które będzie można uzyskać przy powstaniu szkody.  Udział własny w szkodzie występuje w przypadku decydowania się na korzystanie z ubezpieczenia AC. Z tego powodu bardzo ważne jest odpowiednie dopasowanie takiej polisy do indywidualnych potrzeb. Wówczas można znacznie lepiej zapewnić ochronę przed koniecznością wydatkowania własnych środków finansowych na naprawienie samochodu.

 

Jak określany jest wkład własny?

Gdy ubezpiecza się samochody osobowe firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę wartość pojazdu. Równocześnie do niej powinno się odpowiednio dopasować kwotę, do której będzie ubezpieczone auto. Warto jest z tego powodu dokładnie sprawdzić, jakie są warunki, na których ubezpieczony jest pojazd w konkretnej firmie ubezpieczeniowej. Ma to spore znaczenie w kontekście ograniczenia sytuacji, w której samochód nie będzie objęty odpowiednim zakresem ochrony. Udział własny zawsze jest określany bezpośrednio w umowie ubezpieczenia. Równocześnie jest on ustalany indywidualnie, co pozwala dokładnie zapoznać się z takimi warunkami już na etapie zapozna nawania się z umową. Warto jest bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami ogólnymi ubezpieczenia, bo to one decydują na jakich warunkach będzie można korzystać z polisy.

 

wypadek

Czy warto ustalić udział własny?

Jeśli w umowie ma znaleźć się udział własny warto jest zastanowić się, czy to korzystne rozwiązanie w konkretnej sytuacji. Nie zawsze będzie to korzystne rozwiązanie. Z tego powodu zawsze można zdecydować się na umowy, które nie posiadają zapisu o udziale własnym. Wówczas ubezpieczyciel będzie w pełni pokrywał wszystkie wydatki za powstałe szkody. Natomiast będzie to przekładało się na wysokość składek. Z reguły im wyższy wkład własny, tym oczywiście będzie można liczyć na znacznie mniejsze składki. Z tego powodu przy używaniu samochodu w mniej intensywny sposób można zdecydować się na zwiększenie wkładu własnego, gdyż pozwala to ograniczyć konieczność opłacania regularnie bardzo dużych składek. Równocześnie szkody, gdy rzadziej używa się samochodu najczęściej mogą być znacznie mniejsze, co oczywiście nawet w przypadku zapisu o udziale własnym nie będzie generowało nadmiernie dużych wydatków, które będzie musiał ponieść właściciel samochodu. 

 

Więcej możesz przeczytać tutaj: Czy warto dokupić holowanie samochodu za granicą?