szkoda samochodu

Ile czasu na zgłoszenie szkody samochodu?

Szkoda komunikacyjna to coś czego raczej nikt nie oczekuje, ani nikomu nie życzy. Mimo tego, że można liczyć w jej wypadku na odszkodowanie od ubezpieczyciela to wciąż wiąże się przede wszystkim z nerwami, które pojawiają się w momencie kolizji, a także nerwowym czekaniem na naprawę auta. Ile czasu mamy jednak na zgłoszenie szkody, by móc ubiegać się o jej likwidację?

Kiedy mamy do czynienia ze szkodą komunikacyjną?

Szkoda komunikacyjna to szkoda, która powstaje w wyniku zdarzenia drogowego takiego jak na przykład kolizja lub wypadek drogowy. Warunek jest jednak taki, że ze szkodą mamy do czynienia tylko i wyłącznie wtedy gdy nie ma żadnych ofiar wśród uczestników zdarzenia. W szkodę zamieszane są dwie, a czasem i nawet więcej stron. Zawsze jednak wskazywany jest winny zdarzenia, a także poszkodowany lub poszkodowani. Mogą się oni ubiegać o likwidację szkody z polisy OC sprawcy. Fakt ten trzeba jednak w odpowiednim czasie zgłosić.

Ile mamy czasu na zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC i jak to zrobić?

Każdy z nas opłaca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej po to, by w razie zdarzenia mieć prawo do uzyskania odszkodowania lub nie być zmuszonym do likwidacji często niezwykle kosztownej szkody z własnej kieszeni. Dlatego gdy jesteśmy uczestnikiem kolizji czy też wypadku drogowego, to warto zacząć myśleć o ubieganiu się o likwidację szkody.

W tym celu trzeba po pierwsze zostać uznanym za poszkodowanego. Są na to dwie możliwości. Pierwsza to spisanie oświadczenia z miejsca zdarzenia, w którym drugi kierowca oświadczy, iż to on jest sprawcą zdarzenia i poda swoje dane potrzebne do likwidacji szkody takie jak imię, nazwisko, numer polisy, nazwa ubezpieczyciela i tym podobne. Gdy jednak kierowca drugiego auta nie chce przyznać się do winy to nie obędzie się bez policji. Ustali ona kto ponosi winę za zdarzenie i wtedy na bazie protokołu z miejsca zdarzenia osoba uznana za poszkodowaną może ubiegać się o likwidację szkody.

Aby zgłosić szkodę trzeba przygotować odpowiednie dokumenty takie jak oświadczenie sprawcy zdarzenia czy też informację od policji. Wtedy należy skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy tego zdarzenia. Warto też przygotować dokładne zdjęcia aut tuż po kolizji bądź wypadku, co powinno znacznie ułatwić dochodzenie swoich praw.

To ile czasu mamy na zgłoszenie szkody komunikacyjnej zostało określone w artykule 819 kodeksu cywilnego. Pierwszy paragraf tego kodeksu mówi jasno, iż na zgłoszenie szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu sprawcy mamy 3 lata od zdarzenia. W niektórych sytuacjach okres ten jest wydłużony nawet do 20 lat. Mowa tu o sytuacji, w której doszło do szkody na osobie będącej wynikiem przestępstwa.

Zobacz także: Czy po szkodzie zapłacimy więcej za ubezpieczenie samochodu?

Czy wezwanie policji to konieczność, by móc zgłosić szkodę?

Wiele osób często myśli, że bez policji i raportu przygotowanego przez funkcjonariuszy nie ma szans na udaną likwidację szkody. Jest to jednak myślenie błędne. Gdy szkoda powstała w wyniku niewielkiego zdarzenia takiego jak mała kolizja to lepiej oszczędzić nerwów sobie i sprawcy, a także zachować się z pewną dozą życzliwości nie wzywając policji. Ta byłaby bowiem zmuszona do wystawienia mandatu, a także przyznania punktów karnych sprawcy podczas gdy sprawę można załatwić szybko i polubownie.

Policję wraz z innymi służbami trzeba jednak zawiadomić gdy doszło do wypadku drogowego, czyli zdarzenia, w której pojawiły się osoby ranne, lub co gorsza zabite. Numer 997 warto również wprowadzić w telefon gdy drugi kierowca nie chce zgodzić się, że to on jest sprawcą zdarzenia. Wtedy na miejsce zdarzenia przyjadą funkcjonariusze i po wysłuchaniu wersji obu stron, a także ewentualnych świadków ustalą oni kto jest winnym, czyli z czyjego ubezpieczenia będzie likwidowana szkoda.

Ile czasu ubezpieczyciel ma na likwidację szkody?

Ubezpieczyciel wedle ustawy jest zobowiązany do względnie szybkiego zlikwidowania szkody. Mowa tu o okresie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia powstałej szkody. W wypadku gdy jednak nie da się wyjaśnić sprawy tak szybko ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie po 14 dniach od dnia w którym możliwe było wyjaśnienie okoliczności powstałego zdarzenia z zastrzeżeniem, że musi to nastąpić przed upływem 90 dni od zgłoszenia szkody.