likwidacja szkód

Wytyczne KNF ws. likwidacji szkód

Proces likwidacji szkód z polisy ubezpieczeniowej to często naprawdę długa i męcząca droga. Nie ma więc nic dziwnego, iż towarzystwa ubezpieczeniowe są w pewien sposób kontrolowane przez organy państwowe, by zachować przejrzystość tego typu procesu. To na przykład robi Komisja Nadzoru Finansowego, przygotowując rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dlaczego KNF wprowadza rekomendacje dla towarzystw ubezpieczeniowych?

Sektor ubezpieczeniowy to dość skomplikowane zagadnienie. Ogromna rywalizacja na tym rynku sprawia, iż konkretne towarzystwa muszą tak naprawdę znajdować się w stanie ciągłej walki o swojego klienta. Nowe promocje, zniżki dla bezszkodowych kierowców, a także bonusy lojalnościowe to tylko kilka chwytów, po jakie co rusz sięgają ubezpieczalnie. Nie są one oczywiście w żaden sposób szkodliwe dla klienta. Ba, mogą mu pomóc znacznie oszczędzić na składce ubezpieczeniowej. Nie oznacza to jednak niestety, iż wszystkie towarzystwa grają na rynku fair, na pierwszym miejscu mając dobro klienta.

Nie da się ukryć, iż dla każdej ubezpieczalni konieczność wypłacenia odszkodowania z polisy to stracone pieniądze. W przypadku nieuczciwych podmiotów można było raz na jakiś czas słyszeć o sytuacjach, w których umowa była tworzona w sposób szkodliwy dla osoby ubezpieczonej lub ubezpieczalnia po prostu ignorowała obowiązek wypłacenia ustalonej sumy. To właśnie dlatego konieczne jest tworzenie odpowiednich przepisów, dzięki którym serwis aut może działać sprawnie i na rzetelnych zasadach. Tym zaś zajmuje się między innymi Komisja Nadzoru Finansowego.

KNF w lipcu tego roku przygotowało nowe wytyczne i rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. To dość obszerny dokument opiewający na 38 stron, w którym zawarte są rekomendacje dla towarzystw ubezpieczeniowych. W nich można znaleźć wytyczne, którym ubezpieczalnie mają kierować się w przypadku konieczności likwidacji szkód z polisy ubezpieczeniowej.

- Treść Rekomendacji zawiera wymagania wynikające wprost z obowiązujących przepisów prawa, z niebudzących wątpliwości orzeczeń Sądu Najwyższego wskazujących pożądany sposób postępowania zakładów ubezpieczeń, z potrzeby ochrony indywidualnych interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz z oczekiwań nadzorczych w stosunku do zakładów ubezpieczeń w zakresie organizacji i zarządzania przez nie procesem likwidacji szkód. Należy podkreślić, że zakład ubezpieczeń powinien budować i pielęgnować dobre relacje z klientem (w tym w szczególności z uprawnionym do świadczenia z umowy ubezpieczenia), celem zwiększenia zaufania nie tylko do konkretnego zakładu ubezpieczeń, czy rynku ubezpieczeń, ale do całego rynku finansowego – możemy przeczytać we wstępie dokumentu KNF.

Najważniejsze rekomendacje KNF w kwestii likwidacji szkód

Dokument Komisji Nadzoru Finansowego składa się łącznie z aż 25 rekomendacji, a każda z nich jest opatrzona naprawdę pokaźnym rozwinięciem. Oczywiście trudno byłoby przytoczyć wszystkie wytyczne, dlatego skupimy się na kilku naszym zdaniem najważniejszych kwestiach.

Według KNF-u zakład ubezpieczeń musi posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną, wykształcić procedury oraz prowadzić efektywne zarządzanie obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Bardzo ważnym podpunktem jest rekomendacja 7, która mówi, iż „zakład ubezpieczeń powinien zapewnić, że outsourcing nie doprowadzi do pogorszenia jakości funkcjonowania procesu likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz systemu zarządzania zakładu ubezpieczeń”.

Dodatkowo KNF wspomina o tym, iż osoby wykonujące likwidację szkód muszą dysponować odpowiednimi do tego kwalifikacjami, zaś w przypadku ustalania umowy OC konieczne jest zapewnienia pełnej i zrozumiałej informacji. Oczywiście w rekomendacjach możemy również przeczytać, iż „W przypadku wystąpienia szkody częściowej zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w wysokości, która zapewni uprawnionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę”.