Zgłoszenie sprzedaży samochodu | Zgłoszenie kupna samochodu

Zgłoszenie sprzedaży/kupna samochodu

(miejscowość), dnia (dzień, miesiąc, rok)

WŁAŚCICIEL

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(adres zamieszkania lub siedziby)

(PESEL lub REGON)

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(adres zamieszkania lub siedziby)

(PESEL lub REGON)


Do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego / Urzędu Miasta

z siedzibą w mieście .

Zawiadamiam o nabyciu lub zbyciu pojazdu

Działając na podstawie art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy p.r.d. (prawa o ruchu drogowym) zawiadamiam(y) o nabyciu, zbyciu (niepotrzebne skreślić) pojazdu marki zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym z nr. identyfikacyjnym VIN (nadwozia, podwozia lub ramy) .

Data nabycia lub zbycia dotychczas zarejestrowanego pojazdu:


Załączniki

Dokument własności (np. umowa, faktura, postanowienie sądu)

Opłata skarbowa

Pełnomocnictwo/upoważnienie

Inne

Oświadczam, że podane w zawiadomieniu dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

..............................................(data i czytelny podpis)
Zbycie lub nabycie pojazdu należy zgłosić. Warto wiedzieć gdzie i jak to zrobić.

Nabywamy pojazd - formalności

Nabycie pojazdu wiąże się z różnymi formalnościami. Musimy na przykład zgłosić nabycie, zarejestrować pojazd. W przypadku samochodów używanych będziemy musieli uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. Niebagatelną kwestią pozostaje również ubezpieczenie. Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC. Żeby legalnie poruszać się naszym autem, zadbajmy również o ważne badanie techniczne. 

Niedopełnienie tych wszystkich formalności może mieć dla nas poważne konsekwencje - nie tylko w przypadku stłuczki, ale nawet w razie kontroli drogowej. Warto zadbać o te kwestie niezwłocznie po nabyciu samochodu.

Obowiązek zgłoszenia pojazdu

Zgłoszenie zbycia pojazdu, zgłoszenie nabycia pojazdu jest naszym obowiązkiem. Czynności należy dokonać w ciągu 30 dni od podpisania umowy sprzedaży lub umowy darowizny pojazdu. Koniecznie zgłoś zbycie pojazdu. Niedokonanie tego obowiązku z terminie skutkować może karą - od 200 do 1000 złotych. Terminy dotyczące kar liczy się od momentu przyjęcia dokumentów przez urząd. Z powodu pandemii do końca 2020 roku zmieniono nieco przepisy i dano 180 dni na zgłoszenie pojazdu. Od stycznia 2021 roku znów jednak wrócono do 30-dniowego terminu, warto o tym pamiętać i nie sugerować się przepisami sprzed kilku miesięcy. 

Kto zgłasza zbycie pojazdu? Dotychczasowy właściciel pojazdu. Nabycie natomiast musi zadeklarować nowy właściciel pojazdu. Warto pamiętać też o tym, że w przypadku przeniesienia własności pojazdu zarejestrowanego na inną osobę, dotychczasowy właściciel musi nie tylko zgłosić zbycie, ale również oddać nabywcy dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeżeli została ona wydana). Co więcej, jeżeli pojazd będący przedmiotem zbycia lub nabycia jest czasowo wycofany z ruchu należy przekazać decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu.

Warto mieć na uwadze, że zgłoszenie pojazdu nie jest równoznaczne z jego zarejestrowaniem. W tym celu, musimy udać się do urzędu.

Gdzie zgłosić pojazd

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu możemy złożyć osobiście w urzędzie lub zrobić to online. Ten drugi sposób jest zdecydowanie wygodniejszy. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości i musimy udać się do urzędu, weźmy ze sobą dokument, który potwierdza sprzedaż samochodu lub jego darowiznę (oryginał i kopię), dokument tożsamości. Potwierdzenie faktu zgłoszenia samochodu następuje niezwłocznie po przedłożeniu powyższych dokumentów. Jeśli chcemy wysłać dokumentację do urzędu pocztą, nie spodziewajmy się żadnego potwierdzenia. 

Dzięki e-usłudze, zbycie lub nabycie pojazdu można zgłosić online, bez wychodzenia z domu i bez kolejek. Jak to zrobić? Przede wszystkim, będzie nam potrzebny profil zaufany, który pozwoli na potwierdzenie naszej tożsamości w czasie procedury online. Możemy go założyć na stronie GOV.pl lub przez bankowość internetową. Do zgłoszenia pojazdu będą nam potrzebne dane pojazdu - to znaczy marka, typ, model, numer VIN oraz dotychczasowy numer rejestracyjny - te dane znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym. Przygotujmy także dane dane nabywcy pojazdu oraz skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu. Jeśli doszło do darowania samochodu to należy mieć ze sobą również umowę darowizny pojazdu.

Na portalu GOV.pl musimy wybrać usługę "Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno darowiznę.

Procedura zgłoszenia pojazdu online

Jak krok po kroku zgłosić pojazd? Aby zgłosić zbycie pojazdu będzie nam potrzebny profil zaufany. Jeśli jeszcze go nie posiadamy, warto go założyć i ułatwić sobie załatwianie spraw w urzędach. Profil możemy założyć przez Internet lub w punkcie potwierdzającym. Jeżeli nie możemy skorzystać z żadnej z powyższych opcji, wysyłamy wniosek przez Internet, a dane potwierdzamy osobiście w punkcie potwierdzającym, w którym stawić musimy się z odpowiednim dokumentem tożsamości.

Najpierw na stronie GOV.pl musimy za pomocą profilu zaufanego zalogować się do konta Mój GOV, ikonkę znajdziemy w prawym górnym rogu ekranu. Następnie, należy wybrać sekcję "Usługi dla obywatela" i kategorię "Kierowcy i pojazdy". Tam znajdziemy możliwość zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu wspomnianą powyżej. W systemie automatycznie wybierzemy to, co chcemy zgłosić - zbycie lub nabycie i zostaniemy przekierowani do odpowiedniego formularza.

Na tym etapie musimy wprowadzić dane pojazdu oraz załączyć skan dokumentu, który potwierdza czynność. Wprowadzamy też swoje dane, oraz dane drugiej strony transakcji. 

Następnie, formularz musi zostać poprawnie zaadresowany. Zgłoszenie zbycia pojazdu powinno być wysłane do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. O jaki urząd chodzi? Może być to starostwo powiatowe, urząd miasta lub - w przypadku Warszawy - urząd dzielnicy.

Ostatnim krokiem jest podpisanie zgłoszenia profilem zaufanym i wysyłka. Powinniśmy zobaczyć komunikat mówiący o tym, że nasze zgłoszenie zostało zarejestrowane, a na skrzynkę na koncie Mój Gov otrzymamy urzędowe poświadczenie przedłożenia dokumentu. Za usługę i jej potwierdzenie nie uiszczamy żadnej opłaty.

Dlaczego warto korzystać z e-usług

E-usługi to znakomite rozwiązanie jeśli musimy coś załatwić w urzędzie. Po pierwsze, możemy zająć się naszymi sprawami nie stojąc w kolejkach. Po drugie - w czasie pandemii działanie urzędów jest utrudnione, więc nie zawsze możemy załatwić coś od ręki. Po trzecie, jeśli przypomni nam się w ostatniej chwili, że nie dopełniliśmy formalności - e-usługi działają 24/7. Dlatego też są bardzo wygodną opcją. 

Sprawdź również umowę kupna-sprzedaży samochodu 2021 oraz oświadczenie sprawcy kolizji.

Zgłoszenie sprzedaży/kupna samochodu FAQ:


Komu należy zgłosić zbycie/nabycie samochodu?
Niezależnie od tego, czy jesteśmy stroną sprzedającą, czy kupującą pojazd – w terminie do 30 dni od transakcji musimy zgłosić fakt zbycia lub nabycia w odpowiednim Wydziale Komunikacji – w urzędzie, w którym auto jest zarejestrowane. Jest to nasz obowiązek, a jego niedopełnienie grozi karą pieniężną. Pamiętaj, że zgłoszenie nabycia pojazdu to nie to samo co jego rejestracja!
Jak zgłosić sprzedaż lub nabycie pojazdu?
Zgłoszenie sprzedaży/nabycia samochodu dokonywane jest podczas wizyty w Urzędzie – musimy posiadać przy sobie dowód osobisty i wszystkie dane dotyczące transakcji: umowa kupna-sprzedaży, informacje o pojeździe – numer rejestracyjny, numer VIN. Jeżeli nie możemy lub nie chcemy udać się do urzędu, to istnieje możliwość załatwienia tej sprawy drogą pocztową lub online poprzez profil zaufany – jest to z pewnością najszybsza i najwygodniejsza opcja. Po zalogowaniu na stronie internetowej gov.pl mamy możliwość wybrania – czy zgłaszamy fakt zbycia czy też nabycia pojazdu, a po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych do formularza i podpisaniu się podpisem zaufanym otrzymujemy potwierdzenie. Za usługę zgłoszenia zbycia/nabycia samochodu nie uiszczamy żadnej opłaty.
Gdzie znajdę wniosek zawiadamiający o sprzedaży-zbyciu/nabyciu pojazdu?
Wzór formularza sprzedaży/nabycia pojazdu znajdziesz na naszej stronie Samochody.pl – w szybki i prosty sposób wygenerujesz wypełniony, gotowy do druku wniosek. Gotowy formularz musisz przesłać pocztą lub zanieść osobiście do odpowiedniego Wydziału Komunikacji wraz z kompletem pozostałych dokumentów. Inną opcją jest wysłanie wniosku online poprzez profil zaufany.