szkoda samochodowa

Gdzie zgłosić szkodę samochodu?

W życiu praktycznie każdego kierowcy nadejdzie moment, w którym będzie on uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym. Często wtedy gdy dochodzi do tego po raz pierwszy wkrada się pewnego rodzaju bezradność z racji na brak doświadczenia w takich sytuacjach. Gdzie więc zgłosić szkodę samochodu i jak przebiega proces jej likwidacji?

Gdzie i dlaczego zgłaszamy szkodę komunikacyjną?

Na start pora ustalić i gdzie i dlaczego akurat tam zgłaszamy daną szkodę. Aktualnie najprościej jest wyróżnić trzy sytuacje. Podzielić też trzeba momenty, w których powstaje szkoda. Kolizją nazywamy sytuacje, w której doszło do zderzenia co najmniej dwóch aut i nie doszło w jego wyniku do żadnego uszczerbku na zdrowiu u kierowcy lub pasażerów zamieszanych aut, a także osób postronnych. Wypadek drogowy ma miejsce z kolei gdy ranni lub zabici są i konieczne jest wezwanie pogotowia, a co za tym idzie również innych służb.

Szkodę zgłaszamy na jeden z trzech sposobów. Pierwszy to gdy nie byliśmy sprawcą i jesteśmy poszkodowani. Wtedy szkodę należy zgłosić od ubezpieczyciela sprawcy, korzystając z jego polisy OC. Podstawą do tego jest na przykład oświadczenie spisane przez poszkodowanego, który przyznaje się do winy. W takiej sytuacji może obyć się bez udziału policji, a co za tym idzie bez mandatów i punktów karnych. Gdy jednak winny idzie w zaparte i uznaje, że to nie jego wina należy wezwać policję, która ustali osobę winną za kolizję, a co za tym idzie kto będzie musiał wykorzystać swoje ubezpieczenie OC w celu likwidacji szkody, jaką jest na przykład uszkodzone auto poszkodowanego.

Gdy mamy zamiar zgłaszać szkodę z OC sprawcy to istnieje od paru lat również inne rozwiązanie. Dzięki niemu możemy doprowadzić do likwidacji szkody przez naszego ubezpieczyciela, który następnie otrzyma zwrot kosztów od ubezpieczyciela sprawcy. Do tego trzeba mieć jednak polisę OC z BLS, czyli z Bezpośrednią Likwidacją Szkód. Jest to względnie nowy system w naszym kraju i działa w określonych warunkach.

Ostatnie miejsce na zgłoszenie szkody, a raczej sposób ma zastosowanie gdy to my byliśmy sprawcami zdarzenia, lecz posiadamy polisę AC, czyli Autocasco. Taki rodzaj ubezpieczenia uprawnia nas bowiem do zgłoszenia szkody do swojego ubezpieczyciela, który może wypłacić nam odszkodowanie, lecz tutaj trzeba brać pod uwagę warunki danego ubezpieczenia, gdyż nie każda szkoda kwalifikuje się do otrzymania zwrotu za uszkodzenie auta, a także utratę jego wartości.

Co jest wymagane do zgłoszenia szkody?

Podstawa do zgłoszenia szkody z ubezpieczenia sprawcy czy też swojego gdy wykupiliśmy udział w systemie BLS to oświadczenie sprawcy. Opisuje on w nim przebieg zdarzenia, a także powstałe uszkodzenia. Na jego podstawie mamy prawo do odszkodowania. Poprawnie przygotowane oświadczenie o szkodzie musi zawierać dane uczestników kolizji takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer prawa jazdy czy też data jego wydania i ważności. Oprócz tego musi pojawić się numer polisy OC sprawcy i nazwa jego firmy ubezpieczeniowej, a także wcześniej wspomniany dokładny opis zdarzenia. Całość zwieńczają podpisy obu kierowców biorących udział w zdarzeniu.

Jak zgłosić szkodę?

Najprostszy sposób na zgłoszenie szkody to po prostu zadzwonienie na numer telefonu podany w polisie jako ten odpowiadający za właśnie zgłaszanie powstałych szkód. W ten sposób możemy otrzymać pomoc dość szybko. Na zadzwonienie z miejsca zdarzenia warto zdecydować się, gdy uszkodzenia uniemożliwiają własną jazdę, gdyż często można liczyć nawet na pomoc drogową finansowaną przez ubezpieczyciela.

Gdy zdecydujemy się na zgłoszenie szkody później to procedura jest taka sama. W ustalonym terminie następnie przyjedzie do nas rzeczoznawca, który oszacuje rozmiar szkód, koszt ich naprawy, a także jak bardzo auto straci na wartości w wyniku ich istnienia. Na bazie tych informacji ustalana jest wysokość odszkodowania, które następnie jest wypłacane w określonym terminie. Co ciekawe wedle prawa na zgłoszenie szkody mamy aż trzy lata. Oczywiście najlepiej zrobić to jak najszybciej, by zmniejszyć ryzyko powstania kolejnej, co znacząco utrudni likwidację.